Γυναικεία Ακράτεια Ούρων

SIS

SIS

Ταινία πλεγματώδους μορφής για τη χειρουργική αντιμετώπιση της Ακράτειας Ούρων από προσπάθεια και της Ακράτειας Ούρων μικτού τύπου, από 100% PVDF. Διατίθεται και με τεχνολογία VISIBLE.
Περισσότερα
Σετ Εργαλείων Τοποθέτησης Ταινιών Ακράτειας

Σετ Εργαλείων Τοποθέτησης Ταινιών Ακράτειας

Σετ Εργαλείων Τοποθέτησης Ταινιών Ακράτειας, SIS Soft / Visible.
Περισσότερα

Πρόπτωση Πυελικού Εδάφους

Πρόπτωση Μήτρας

PR

PR

Ειδικό Προσχηματισμένο Ακιδωτό Πλέγμα για τη χειρουργική θεραπεία Πρόπτωσης Μήτρας, από 100% PVDF. Διατίθεται και με τεχνολογία VISIBLE.
Περισσότερα
PRP

PRP

Ειδικό Προσχηματισμένο Πλέγμα, για τη χειρουργική αποκατάσταση της Κορυφαίας Πρόπτωσης του Πυελικού Εδάφους (Μήτρας & Κόλπου) καθώς και πρόσθια καθήλωση της Μήτρας, από 100% PVDF, με δύο (2) διευρυμένα αμφίπλευρα σημεία καθήλωσης στον Κτενικό σύνδεσμο της τοξοειδούς γραμμής (υστεροκτενοπηξία). Διατίθεται και με τεχνολογία VISIBLE.
Περισσότερα
PRR

PRR

Ειδικό Προσχηματισμένο Ακιδωτό Πλέγμα για τη χειρουργική θεραπεία Πρόπτωσης Μήτρας, από 100% PVDF. Διατίθεται και με τεχνολογία VISIBLE.
Περισσότερα

Πρόπτωση Κολπικού Κολοβώματος

PR

PR

Ειδικό Προσχηματισμένο Ακιδωτό Πλέγμα για τη χειρουργική θεραπεία Πρόπτωσης Μήτρας, από 100% PVDF. Διατίθεται και με τεχνολογία VISIBLE.
Περισσότερα
PRP

PRP

Ειδικό Προσχηματισμένο Πλέγμα, για τη χειρουργική αποκατάσταση της Κορυφαίας Πρόπτωσης του Πυελικού Εδάφους (Μήτρας & Κόλπου) καθώς και πρόσθια καθήλωση της Μήτρας, από 100% PVDF, με δύο (2) διευρυμένα αμφίπλευρα σημεία καθήλωσης στον Κτενικό σύνδεσμο της τοξοειδούς γραμμής (υστεροκτενοπηξία). Διατίθεται και με τεχνολογία VISIBLE.
Περισσότερα
PRR

PRR

Ειδικό Προσχηματισμένο Ακιδωτό Πλέγμα για τη χειρουργική θεραπεία Πρόπτωσης Μήτρας, από 100% PVDF. Διατίθεται και με τεχνολογία VISIBLE.
Περισσότερα
PRS

PRS

Ειδικό Προσχηματισμένο Ακιδωτό Πλέγμα για τη χειρουργική θεραπεία Πρόπτωσης Κόλπου, από 100% PVDF σχήματος Υ, για την ασφαλή σύνδεση με το άνω και κάτω τμήμα του κόλπου. Διατίθεται και με τεχνολογία VISIBLE.
Περισσότερα
VASA

VASA

Ειδικό Προσχηματισμένο Πλέγμα για τη χειρουργική θεραπεία Πρόπτωσης του Πυελικού Εδάφους (Κόλπου, Μήτρας, Κυστεοκήλης, Ακράτειας Ούρων & Κοπράνων), από 100% PVDF με ειδικούς ιμάντες καθήλωσης και με δυνατότητα αμφίπλευρης καθήλωσης στο ιερό οστό (S2), και μονομερής καθήλωσης στο ακρωτήριο. Διατίθεται και με τεχνολογία VISIBLE.
Περισσότερα

Πρόπτωση Τραχηλικού Κολοβώματος

PR

PR

Ειδικό Προσχηματισμένο Ακιδωτό Πλέγμα για τη χειρουργική θεραπεία Πρόπτωσης Μήτρας, από 100% PVDF. Διατίθεται και με τεχνολογία VISIBLE.
Περισσότερα
PRP

PRP

Ειδικό Προσχηματισμένο Πλέγμα, για τη χειρουργική αποκατάσταση της Κορυφαίας Πρόπτωσης του Πυελικού Εδάφους (Μήτρας & Κόλπου) καθώς και πρόσθια καθήλωση της Μήτρας, από 100% PVDF, με δύο (2) διευρυμένα αμφίπλευρα σημεία καθήλωσης στον Κτενικό σύνδεσμο της τοξοειδούς γραμμής (υστεροκτενοπηξία). Διατίθεται και με τεχνολογία VISIBLE.
Περισσότερα
PRR

PRR

Ειδικό Προσχηματισμένο Ακιδωτό Πλέγμα για τη χειρουργική θεραπεία Πρόπτωσης Μήτρας, από 100% PVDF. Διατίθεται και με τεχνολογία VISIBLE.
Περισσότερα
PRS

PRS

Ειδικό Προσχηματισμένο Ακιδωτό Πλέγμα για τη χειρουργική θεραπεία Πρόπτωσης Κόλπου, από 100% PVDF σχήματος Υ, για την ασφαλή σύνδεση με το άνω και κάτω τμήμα του κόλπου. Διατίθεται και με τεχνολογία VISIBLE.
Περισσότερα
CESA

CESA

Ειδικό Προσχηματισμένο Πλέγμα για τη χειρουργική θεραπεία Πρόπτωσης του Πυελικού Εδάφους (Κόλπου, Μήτρας, Κυστεοκήλης, Ακράτειας Ούρων & Κοπράνων), από 100% PVDF με ειδικούς ιμάντες καθήλωσης και με δυνατότητα αμφίπλευρης καθήλωσης στο ιερό οστό (S2), και μονομερής καθήλωσης στο ακρωτήριο. Διατίθεται και με τεχνολογία VISIBLE.
Περισσότερα

Visible Technology

Visible Technology

Visible Technology

MRI Visible Textile Implants Examination of Postsurgical Mesh Situation Without Secondary Interventions.
Περισσότερα