Pattern Bg

Axion Health®

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Το παρόν site της Axion Health ΕΠΕ αποτελεί μια υπηρεσία της εταιρείας προς την κοινωνία του Διαδικτύου. Πρόσβαση/χρήση του ιστοτόπου τεκμαίρει απόλυτη και άνευ επιφυλάξεων αποδοχή των όρων αυτής της σελίδας και πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή αποποίησης πάσης φύσεως ευθύνης της Axion Health ΕΠΕ.

Η Axion Health ΕΠΕ θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει την ακρίβεια και εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται, αλλά δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση για την ακρίβεια και την πληρότητα αυτών. Η Axion Health ΕΠΕ δεν θα είναι υπόλογος για οποιουδήποτε τύπου ζημία προερχόμενη από την πρόσβασή σας ή από την αδυναμία να αποκτήσετε πρόσβαση στις ιστοσελίδες της Axion Health ΕΠΕ ή από την χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτές. Διαβάστε τα νομικά θέματα και την Πολιτική για τα Cookies πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με την πολιτική. Αν δεν συμφωνείτε, παρακαλείσθε να μην χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

Η Axion Health ΕΠΕ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διαγράψει, τροποποιήσει ή συμπληρώσει το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση ή προειδοποίηση σε κανέναν.

Ο ιστότοπος βρίσκεται στην ιδιοκτησία και λειτουργεί από την Axion Health ΕΠΕ. Η Axion Health ΕΠΕ διατηρεί τον ιστότοπο για την πληροφόρησή σας. Μην διστάσετε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο. Μπορείτε να λάβετε το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο μόνο για μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρείτε άθικτα όλα τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλες ιδιόκτητες σημειώσεις. Δεν μπορείτε, ωστόσο, να αντιγράψετε, αναπαράξετε, δημοσιεύσετε εκ νέου, μεταφορτώσετε, αναρτήσετε, μεταδώσετε ή διανείμετε με κανένα τρόπο τα περιεχόμενα αυτού του ιστοτόπου συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των εικόνων, του ήχου και των video για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη γραπτή άδεια της Axion Health ΕΠΕ. Για οποιαδήποτε άδεια ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε με την εταιρεία στο info@axionhealth.gr

Η Axion Health ΕΠΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπιστευτικότητα των όποιων πληροφοριών ή υλικού μη-προσωπικού χαρακτήρα, που τυχόν ληφθεί μέσω του site της ή μέσω e-mail. Κάθε τέτοια πληροφορία θα μπορεί να χρησιμοποιείται και να αναπαράγεται ελεύθερα και για κάθε σκοπό από την Axion Health ΕΠΕ. Συγκεκριμένα, διατηρούμε το δικαίωμα για χρήση τέτοιων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων ιδεών, τεχνογνωσίας ή τεχνικών, και για κάθε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, κατασκευής ή εμπορίας προϊόντων. Κάθε πληροφορία που θα αποστέλλεται στις ιστοσελίδες μας θα πρέπει να είναι αληθής, νόμιμη και να μην παραβιάζει δικαιώματα τρίτων. Η Axion Health ΕΠΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει προϊόντα που αναφέρονται στις ιστοσελίδες της, καθώς και να τροποποιήσει την παρούσα νομική ανακοίνωση ανά πάσα στιγμή.

 

Πολιτική προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου και πολιτική  

Η Axion Health ΕΠΕ σέβεται το δικαίωμα περί ιδιωτικού απορρήτου των χρηστών της. Καθώς η τεχνολογία του διαδικτύου εξελίσσεται, αυτή η πολιτική μπορεί να μεταβληθεί. Η κάθε αλλαγή θα αναφέρεται ρητά στην παρούσα ιστοσελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου, επικοινωνήστε με την εταιρεία στο info@axionhealth.gr

 

Cookies

Η Axion Health ΕΠΕ, όπως και άλλες εταιρείες, χρησιμοποιεί την τεχνολογία των “cookies” (στοιχεία που μπορούν να σταλούν και να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας), κάτι που επιτρέπει στον κεντρικό υπολογιστή μας να σας «αναγνωρίζει» όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας στο μέλλον. Οι εν λόγω πληροφορίες αξιοποιούνται για τον καθορισμό του συνολικού αριθμού επισκεπτών στην ιστοσελίδα μας και για την αναγνώριση του τύπου Internet browser (π.χ. Chrome, Firefox, Internet Explorer) και των λειτουργικών συστημάτων (π.χ. Windows, MacIntosh, κτλ) που χρησιμοποιούν οι επισκέπτες μας. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για την ανάπτυξη και αναβάθμιση της ιστοσελίδας μας. Η  Axion Health ΕΠΕ δεν χρησιμοποιεί σε καμία περίπτωση αυτές τις πληροφορίες για να αναγνωρίσει την ταυτότητα των χρηστών ή για να διασταυρώσει τις προσωπικές πληροφορίες που εκείνοι έχουν καταχωρήσει οικειοθελώς.

 

Πνευματικά δικαιώματα

Το υλικό (εικόνες και κείμενο) που περιέχεται αυτόν τον ιστότοπο  καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας  Axion Health ΕΠΕ με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας πάνω στην ύλη αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της και είναι αντικείμενο προστασίας της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία. Εκτός και αν δηλώνεται ρητώς αλλιώς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όπως ορίζουν οι Όροι Χρήσης. Η εταιρία Axion Health ΕΠΕ δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρήση από μέρους σας των υλικών που εμφανίζονται στον ιστότοπο αυτό δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν συνδέονται με την  Axion Health ΕΠΕ. Οι εικόνες είναι είτε ιδιοκτησία, είτε χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας της  Axion Health ΕΠΕ. Η χρήση αυτών των εικόνων από εσάς ή κάποιον άλλο που είναι εξουσιοδοτημένος από εσάς απαγορεύεται, εκτός εάν γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται από τους όρους που ορίζονται από τους Όρους Χρήσης. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εικόνων ενδέχεται να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, τους νόμους περί εμπορικών σημάτων, τους νόμους περί απορρήτου και δημοσίευσης καθώς και τις νομοθεσίες και διατάξεις της επικοινωνίας.

 

E-mail

Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό μεταφέρετε στον ιστότοπο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή με διαφορετικό τρόπο, όπου συμπεριλαμβάνονται οποιαδήποτε δεδομένα, ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις ή άλλα παρόμοια αυτών, θα αντιμετωπιστούν από την Axion Health ΕΠΕ ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες της ως μη εμπιστευτικά και μη ιδιόκτητα σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα. Παραιτείστε ρητώς από τυχόν εμπιστευτικότητα σε σχέση με αυτό το υλικό και χορηγείτε στην Axion Health ΕΠΕ ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες της άδεια χωρίς πνευματικά δικαιώματα για να συγκεντρώσει και να χρησιμοποιήσει το υλικό αυτό για οποιονδήποτε σκοπό, που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αναπαραγωγή, αποκάλυψη, μεταφορά, δημοσίευση, μετάδοση και ανάρτηση. Περαιτέρω, αναγνωρίζετε ρητά ότι η Axion Health ΕΠΕ είναι ελεύθερη να συγκεντρώσει και να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ιδέα, σχέδιο, τεχνογνωσία ή τεχνική που περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλετε στον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό, οποίος μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά όχι μόνο, την ανάπτυξη, κατασκευή και εμπόρια προϊόντων χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες.

 

Πληροφορίες για τον ιστότοπο

Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες ώστε να περιλαμβάνονται ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στον ιστότοπο. Ωστόσο, η Axion Health ΕΠΕ δεν δίνει εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις όσον αφορά στην ακρίβεια των πληροφοριών. Η Axion Health ΕΠΕ δεν αναλαμβάνει καμία επιβάρυνση ή ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο του ιστοτόπου.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν υποκαθιστούν την ιατρική φροντίδα. Αν έχετε ή υποψιάζεστε ότι έχετε ένα πρόβλημα υγείας, θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε έναν αναγνωρισμένο επαγγελματία στο χώρο της υγείας.

 

Εμπορικά σήματα και λογότυπα

Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, ονομασίες και καταχωρημένα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην Axion Health ΕΠΕ είτε χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Τα όσα περιέχονται στον ιστότοπο δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθο, κεκτημένο δικαίωμα ή με άλλον τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε εμπορικού σήματος που εμφανίζεται στον ιστότοπο χωρίς την έγγραφη άδεια της Axion Health ΕΠΕ ή τρίτων που μπορεί να έχουν στην ιδιοκτησία τους τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον ιστότοπο. Η τοποθέτηση των ανωτέρω εμπορικών σημάτων στις ιστοσελίδες της Axion Health ΕΠΕ δεν παρέχει το δικαίωμα της χρήσης ή της αναπαραγωγής τους. Το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς, άλλως απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή και τροποποίηση αυτού.

 

Σύνδεσμοι

Η επιλογή των αυτόματων συνδέσμων (links) που περιέχονται στο site της Axion Health ΕΠΕ θα σας μεταφέρει σε άλλες σχετικές ιστοσελίδες του internet. Αυτοί οι σύνδεσμοι προσφέρονται για την εξυπηρέτησή σας. Η Axion Health ΕΠΕ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστότοπων και δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή τραυματισμούς προέρχονται από τα περιεχόμενα άλλων ιστοσελίδων.

Ευχαρίστως δεχόμαστε συνδέσμους (links) που οδηγούν σε αυτόν τον ιστότοπο. Είστε ελεύθερος(η) να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο υπερκειμένου (hypertext link) προς αυτόν τον ιστότοπο, αρκεί ο σύνδεσμος να μην δηλώνει ή υποδηλώνει τυχόν χορηγία ή έγκριση του ιστοτόπου σας από την Axion Health ΕΠΕ. Επίσης δεν μπορείτε να ενσωματώσετε κάπου αλλού τυχόν πνευματική ιδιοκτησία ή υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα αυτού του ιστοτόπου.

 

Επικοινωνία με την Axion Health ΕΠΕ

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους Όρους Χρήσης ή τις πρακτικές αυτού του ιστοτόπου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία στο info@axionhealth.gr