Χειρουργική Ειδικότητα

Axion Health®

Γενική Χειρουργική

Γενική Χειρουργική

Γενική Χειρουργική

Θωρακο – Καρδιοχειρουργική

Θωρακο – Καρδιοχειρουργική

Θωρακο – Καρδιοχειρουργική

Ορθοπεδική - Νεύρο Χειρουργική

Ορθοπεδική - Νεύρο Χειρουργική

Ορθοπεδική - Νεύρο Χειρουργική

Ουρολογική - Γυναικολογική Χειρουργική

Ουρολογική - Γυναικολογική Χειρουργική

Ουρολογική - Γυναικολογική Χειρουργική

Συνεργάτες