Λαπαροσκοπική ιεροκολοπηξία για προχωρημένες πρόπτωση πυελικών οργάνων με χρήση DynaMesh (PVDF)
Λαπαροσκοπική ιεροκολοπηξία για προχωρημένες πρόπτωση πυελικών οργάνων με χρήση DynaMesh (PVDF)

 

Λαπαροσκοπική ιεροκολοπηξία για προχωρημένες πρόπτωση πυελικών οργάνων (decensus uteri III-IV, κυστεοκήλη III-IV, rectocel III-IV) με χρήση DynaMesh (PVDF)

Περιγραφή και αξιολόγηση της Τεχνικής σε 102 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική θεραπεία για την αποκατάσταση της προχωρημένης (III-IV) πρόπτωσης των γεννητικών οργάνων. Μια μη τυχαιοποιημένη προοπτική ανάλυση 102 γυναικών, οι οποίες υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική αποκατάσταση πρόπτωσης γεννητικών οργάνων στο Νοσοκομείο St. Luke στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα και στο Ιατρικό Κέντρο Μητέρας και Παιδιού στη Λευκωσία, Κύπρος. Οι ασθενείς με Descensus uteri υποβλήθηκαν σε ολική λαπαροσκοπική υστερεκτομή με BSO και στη συνέχεια λαπαροσκοπική ιεροκολποπηξία χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά είδη πλέγματος. PRR είτε για ζυκτοκήλη είτε για ορθοκήλη και PRS και για τα δύο. Όλοι οι ασθενείς ελέγχονταν σε 1 μήνα, 3 μήνες, 9 μήνες και στη συνέχεια κάθε 12 μήνες μετά την επέμβαση. Η παρακολούθηση ήταν μεταξύ 3 μηνών και 84 μηνών (2015-2022).

Δεν υπήρξαν σημαντικές διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές και δεν είχαμε έκθεση στο πλέγμα ή διάβρωση. Η μέση παραμονή στο νοσοκομείο ήταν 2,1 ημέρες. Η λαπαροσκοπική ιεροκολποπηξία με DynaMesh ((PVDF) είναι μια αποτελεσματική και ασφαλής τεχνική για την αποκατάσταση των προπτώσεων πυελικών οργάνων.Τα μακροπρόθεσμα ανατομικά λειτουργικά αποτελέσματα είναι πολύ ικανοποιητικά χωρίς σημαντικές επιπλοκές.

PD Dr. med. Andreas Kavallaris