Γενική Χειρουργική

Πλέγματα

Ειδικά κατασκευασμένα εμφυτεύσιμα πλέγματα από PVDF, για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση κηλών όλων των κατηγοριών.

Πατήστε εδώ για πιο αναλυτικές λεπτομέρειες

Patch Γενικής Χειρουργικής (Tissue Patch)

Αεροστατική – στεγανοποιητική μεμβράνη tissue patch από πολυλακτίδη (lactide – co – glycolide) για άμεση φραγή και στεγανοποίηση της αιμορραγίας στο ήπαρ και στο σπλήνα.
Διατίθεται σε διαστάσεις 5×5 cm, 5×10 cm και 10×10 cm.

Πατήστε εδώ για πιο αναλυτικές λεπτομέρειες

Αντισυμφητικές Μεμβράνες (Surgi Wrap)

Αντισυμφητικό φιλμ από πολυλακτίδη (70% L – λακτίδη και 30% D – λακτίδη) χωρίς πολυσακχαρίτη, για την αντιμετώπιση συμφύσεων σε ανοιχτές ή και σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις.
Διατίθεται σε διαστάσεις 10x13cm και 13x20cm.

Πατήστε εδώ για πιο αναλυτικές λεπτομέρειες

LiquiBand Fix 8 – Σύστημα Καθήλωσης Πλέγματος Μιας Χρήσης

Λαπαροσκοπικό σύστημα καθήλωσης πλέγματος και συγκόλλησης του περιτοναίου, μιας χρήσης, με την εφαρμογή κυανοακριλικής κόλλας 33 δόσεων.

Πατήστε εδώ για πιο αναλυτικές λεπτομέρειες